Văn hóa Việt Nam

Quốc Tự: Bộ tranh vẽ 29 chữ cái tiếng Việt về văn hóa Việt Nam

Quốc Tự là bộ tranh vẽ 29 chữ cái tiếng Việt bằng lối minh họa với chủ đề Văn hóa Việt Nam của do các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện.
93
Quốc Tự: Bộ tranh vẽ 29 chữ cái tiếng Việt về văn hóa Việt Nam

Quốc Tự thừa kế tinh thần từ dự án Unlimited Letters năm 2013 do anh Đoàn Phú Trọng và anh Liar Ben đồng tổ chức.

Quốc Tự đồng tổ chức bởi Nguyễn Thế Mạnh và Vinh Vương. Trợ lí dự án là Quách Ái Ny và Phan Phan.

Mời các bạn chiêm ngưỡng bộ tranh vẽ 29 chữ cái tiếng Việt độc đáo này về văn hóa Việt Nam:

Nguồn: https://www.behance.net/gallery/92712923/QUC-T

0 ( 0 bình chọn )

Thánh Review

https://thanhreview.xyz
Những quan điểm, góc nhìn về lịch sử qua các bài viết tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Thử tý thôi

24/04/2021 14:48 263

Xem thêm