Lịch sử Việt Nam

Những bức ảnh quý hiếm về nền giáo dục ở Tonkin (Bắc Kỳ)

Những bức ảnh quý giá này (không tác giả) về nền giáo dục ở Tonkin (Bắc Kỳ) trong thời kỳ Pháp thôn tính Việt Nam được giới thiệu với công chúng lần đầu tiên tại triển lãm thuộc địa Đông Dương ở Paris vào năm 1931.
56
Những bức ảnh quý hiếm về nền giáo dục ở Tonkin (Bắc Kỳ)

0 ( 0 bình chọn )

Thánh Review

https://thanhreview.xyz
Những quan điểm, góc nhìn về lịch sử qua các bài viết tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Thử tý thôi

24/04/2021 14:48 260

Xem thêm